Źródło: http://www.fly4free.pl/quiz-jezyki-swiata-sprawdz-co-o-nich-wiesz/


Test wiedzy "Języki Świata" - Strona 1/3

W jakim języku komunikują się Brazylijczycy? Gdzie mówi się po syngalesku? Jak Węgrzy nazywają swój kraj? Wykaż się swoją wiedzą rozwiązując nasz quiz o językach świata.

1. Językiem urzędowym w Brazylii jest:

2. A na Malcie?

3. Jaką nazwę noszą Węgry w swoim języku?

4. W jakim europejskim kraju używa się języków: baskijskiego, katalońskiego i galicyjskiego?

5. W którym z wymienionych krajów francuski nie jest językiem urzędowym?

Dalej >>