Krótki test z języka polskiego - Strona 1/4

Odpowiedz na pytania

1. Warszawa to polskie ________ .

2. Tomasz jest z zawodu ________ .

3. Joanna mieszka ________ Katowicach, ale studiuje ________ Uniwersytecie Jagiellońskim.

4. Kuba to bardzo ________ chłopak.

5. Dzisaj temperatura jest bardzo wysoka, jest ________ .

Dalej >>